Διοικητικό Συμβούλιο

Tα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» είναι:

  • Ζωή Καζαντζή, Πρόεδρος Δ.Σ., Ιατρός Ακτινολόγος 
  • Κωνσταντίνος Λέων, Αντιπρόεδρος, Δικηγόρος
  • Καλόφωνος Χαράλαμπος, μέλος, Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας
  • Λαγού Μαλβίνα, μέλος, Δικαστική Υπάλληλος
  • Οικονομοπούλου Χρυσή, μέλος, Οικονομολόγος – Event planner
  • Φώτου Χριστίνα, μέλος, Ελεύθερη Επαγγελματίας
  • Γραμματίκας Γεώργιος, μέλος, Νοσηλευτής – Φυσικοθεραπευτής

Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος:

  • Ζωή Καζαντζή
  • Κωνσταντίνος Λέων
  • Οικονομοπούλου Χρυσή

Αναπληρωματικό μέλος: Λαγού Μαλβίνα
Διευθυντής Ιδρύματος: Χρήστος Παπασημακόπουλος

Δείτε τo προηγούμενo Διοικητικό Συμβούλιο.