Σκοπός

Σκοπός του Ιδρύματος είναι 1) η φιλοξενία ογκολογικών ασθενών, που υποβάλλονται σε θεραπεία από τα ογκολογικά τμήματα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας τους, την οικονομική τους ανακούφιση και την καλύτερη εξέλιξη και πορεία της αντιμετώπισης της νόσου και 2) η συστηματική εφαρμογή της θεραπευτικής αγωγής των ασθενών των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εκτός Πατρών.

Φιλοξενεί, ακόμη, ασθενείς από τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Φροντίζουμε για τη συστηματική εφαρμογή της θεραπευτικής αγωγής, χωρίς διακοπές ή καθυστερήσεις σε ασθενείς των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εκτός Πατρών.

Αποτελεί το πρώτο προνοιακό ίδρυμα στη χώρα από αυτοδιοικητικό φορέα. Έχει δε χαρακτηριστεί ως πρωτοποριακό για όλη τη χώρα και πιλοτικό έργο κοινωνικής δομής και για άλλες αυτοδιοικήσεις.

Διαθέτει 49 κλίνες και οι ασθενείς δύνανται να συνοδεύονται από άτομα του περιβάλλοντός τους. Το Ίδρυμα διαθέτει επίσης 39 κλίνες για τους συνοδούς.

Στους ασθενείς παρέχεται διανυκτέρευση και σίτιση δωρεάν. Οι συνοδοί όμως καταβάλλουν συμβολικά 10€ ημερησίως.

Δείτε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο του Ιδρύματος:

ενημερωτικό φυλλάδιο Ιδρύματος