Εθελοντική Στήριξη

Ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης:

Εκτός από τη φιλοξενία και τις ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, που παρέχονται, οργανώνονται συχνά μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική, ως ανιδιοτελής προσφορά, επετειακές συγκεντρώσεις, θρησκευτικές και ομάδες δημιουργικής απασχόλησης.

Συνεργαζόμαστε με τον ΟΑΕΔ, τη Βυζαντινή Χορωδία του Ε.Α.Π. κ.α. Όσοι επιθυμούν και έχουν διάθεση συνεργάζονται με το προσωπικό του Ιδρύματος, συμμετέχουν και βοηθούν.

Αναπτύσσονται έτσι σχέσεις πιο πολύ οικογενειακές και όχι ιδρυματικές.