Στηρίξτε μας

Το έργο του Ιδρύματος χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και από δωρεές ευαίσθητων συμπολιτών, φορέων, εταιρειών, όπως προκύπτει και από την κατάσταση των ΧΟΡΗΓΩΝ εντός και εκτός της χώρας μας.

Η οικονομική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας είναι γνωστή. Τα κρούσματα ογκολογικών ασθενών και μαζί τους και οι ανάγκες της λειτουργίας του Ιδρύματος για την επιτέλεση του σκοπού του, διαρκώς αυξάνονται.

Η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση του Έλληνα για τον πλησίον είναι γνωστή από την αρχαιότητα και αδιαμφισβήτητα έχει συντελέσει στην επιβίωση του Ελληνισμού απανταχού.

Αν θέλετε κι εσείς να συμβάλλετε στο έργο του Ιδρύματος μπορείτε να κάνετε δωρεά στον ακόλουθο λογαριασμό:

Τραπεζικός λογαριασμός Ιδρύματος:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 50706512
IBAN: GR 67 0110 2260 0000 2265 0706 512
SWIFT BIC: ETHNGRAA