Κανονισμός Λειτουργίας

Το Ίδρυμα είναι Δημοσίου Δικαίου, χρηματοδοτείται από τον εθνικό προϋπολογισμό και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την εύρυθμη λειτουργία του και τη νόμιμη διαχείριση του.

Βάσει του άρθρου 8 του ΦΕΚ180/29-7-1998 στο Ίδρυμα λειτουργεί τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο και από δύο μέλη του ΔΣ, τα οποία εκλέγονται από το ΔΣ με σχετική πλειοψηφία. Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ.

Εκτελεστική Επιτροπή:

  • Ζωή Καζαντζή, Πρόεδρος Δ.Σ., Ιατρός Ακτινολόγος 
  • Κωνσταντίνος Λέων, Αντιπρόεδρος, Δικηγόρος
  • Οικονομοπούλου Χρυσή, μέλος, Οικονομολόγος – Event planner

ΦΕΚ

180/29-07-1998
627/17-05-2005
691/06-11-2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισήγηση της κας Μαρίας Δαφαλιά Μασσαρά , Προέδρου της Επιτροπής Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απόφαση 11ης Συνεδρίασης Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας της 7ης Ιουνίου 1995 (αριθμ. απόφ. 63/95)