Χορηγοί Σήμερα

Το Ίδρυμα είναι Δημοσίου Δικαίου, χρηματοδοτείται από τον εθνικό προϋπολογισμό και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την εύρυθμη λειτουργία του και τη νόμιμη διαχείριση του. Δέχεται χορηγίες από επιχειρηματίες, ιδιώτες κλπ. Το Ίδρυμα στηρίζεται σήμερα από:

  • Πανεπιστήμιο Πατρών – Φοιτητική Εστία για τη σίτιση των φιλοξενουμένων ανιδιοτελώς. Και οφείλουμε ευγνωμοσύνη προσωπικά στην πρύτανη κα. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου.
  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ) για τη σίτιση των φιλοξενουμένων μας, κατά την περίοδο που η Φοιτητική Εστία κλείνει.
  • Πανεπιστήμιο Πατρών – Τεχνικές Υπηρεσίες για την ύδρευση-άρδευση
  • Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας
  • Ζαχαροπλαστείο ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ
  • Mart Cash and Carry Πάτρας
  • Δήμος Καλαβρύτων
  • Σπήλαια Λιμνών Καστριά – Καλάβρυτα
  • Σύλλογος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ».