Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για την απώλεια της τ. Προέδρου του Ιδρύματος Μαρίας Δαφαλιά – Μασσαρά 7/4/2020

Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» για την απώλεια της τ. Προέδρου του Ιδρύματος Μαρίας Δαφαλιά – Μασσαρά

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη 7 Απριλίου 2020, μετά το άγγελμα του θανάτου της τ. Προέδρου του Ιδρύματος Μαρίας Δαφαλιά – Μασσαρά.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού άκουσαν την Πρόεδρο Ζωή Καζαντζή, η οποία εξήρε την εξαίρετη προσωπικότητα, το ήθος, την ανιδιοτελή προσφορά της εκλιπούσης και την αμέριστη συνεισφορά της στη σύσταση και λειτουργία του Ιδρύματος, αποφάσισαν τα εξής:
1) Να εκδώσουν το παρόν ψήφισμα.
2) Να εκφράσουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της εκλιπούσης και να της επιδώσουν το παρόν ψήφισμα.
3) Να καταθέσουν στεφάνι στη μνήμη της.
4) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ημερήσιο τύπο και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΩΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗ